SME ŠPECIALISTI NA spracovanie PLACHTOVíN

Expert Serge Ferrari je združenie spracovateľov kompozitných materiálov na Slovensku a v Čechách, ktorí Vám ponúkajú svoje dlhoročné skúsenosti so spracovaním plachtovín v oblasti slnečného tienenia terás a parkovacích plôch; stanov a hál pre priemyselné, spoločenské a iné účely; membránové prestrešenia a textilné fasády; priemyselné šitie pre firmy aj súkromné osoby podľa Vašich požiadaviek.

Expert Serge Ferrari na Slovensku a v Čechách je súčasťou medzinárodnej siete Expert vo Francúzsku www.expert-sergeferrari.com a v Nemecku expert-sergeferrari.de.


Novinky